สังขละบุรี

สังขละบุรี

จ.กาญจนบุรี

เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรมสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมืองที่เปี่ยมสเน่ห์ในหน้าฝน มุ่งหน้าสู่สะพานมอญสะพานไม้ที่ยาวที่สุดอันดับ 2 ของโลกแห่งนี้ ไปสัมผัสวัฒนธรรมแบบชาวไทยมอญ รวมไปถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่ อย่างเมืองบาดาลหรือวัดใต้น้ำ ที่มีโบสถ์ศิลปะแบบมอญที่จมอยู่ใต้น้ำต้องล่องเรือเพื่อเที่ยวชม โดยเฉพาะในหน้าฝนที่น้ำหลากจะได้เห็นภาพโบสถ์บางส่วนโผล่พ้นน้ำในบรรยากาศที่สวยงามดังต้องมนต์

8.วัดวังก์วิเวการาม-สังขละบุรี
8.เมืองบาดาล-สังขละบุรี
8.วัดสมเด็จ-สังขละบุรี

@สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

2 วัน 1 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้า พร้อมกันที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจบุรี เตรียมตัวเดินทางไปยังสังขละบุรี ดินแดนที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม
แวะรับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่ด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งถือเป็นเขตสิ้นสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทย กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดเจดีย์สามองค์แล้วออกเดินทางต่อ
กลางวัน เดินทางถึงสังขละบุรี แยกย้ายกันเก็บสัมภาระกันในที่พักของตัวเอง รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปยังสะพานมอญซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแลนมาร์กของที่นี่
ถ่ายภาพและชมวิถีของชาวบ้านกันที่นี่ โดยสะพานมอญแห่งนี้เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นสถานที่ที่ชาวไทยและชาวมอญได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางสะพานมอญแห่งนี้ด้วย
นั่งเรือชมเมืองบาดาล ซึ่งเป็นวัดวังก์วิเวการาม กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนกลับที่พัก
เย็น กลับสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็นกันจากที่พัก และสัมผัสอากาศเย็นในยามค่ำคืน สามารถหามุมสวย ๆ ถ่ายภาพ และชมความสวยงามในช่วงพระอาทิตย์ตกได้
พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เช้า ตื่นช่วงเช้า สัมผัสกับอากาศเย็นอันแสนบริสุทธิ์ และรับประทานอาหารเช้าจากที่พัก
เติมพลังกันเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวเดินทางกลับ ก่อนเดินทางกลับแวะชมความสวยงามกันอีกเล็กน้อยกันที่ห้วยซองกาเรีย ชมความสวยงามและสูดอากาศบริสุทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับสู่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แวะซื้อของฝากกันที่ร้านขายของฝากประจำจังหวัด
เย็น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางใกล้เคียง (ราชบุรี-กาญจนบุรี)

3 วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง
เช้า เดินทางมาถึง สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ แวะเยี่ยมชม เดินเล่น ถ่ายรูป ให้อาหารสัตว์
ชมบรรยากาศรอบๆ ที่อีกฟากฝั่งเป็นเส้นทางเลียบเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า
กลางวัน เยี่ยมชมเหมืองเก่าในมุมสวย ๆ “สำนักสงฆ์เขาหัวช้าง” หรือวัดบางหญ้าแพรกตั้งอยู่บนเขาเล็ก ๆ  พร้อมกับเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ศิลปะไทยผสมผสานกับพม่า
เย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เข้าที่พัก เพื่อเตรียมตัวสำหรับเช้าวันใหม่
วันที่สอง
เช้า ตื่นเช้ามากับอากาศที่สดใส เดินทางมุ่งหน้าไปยัง จ.กาญจนบุรี แวะที่ อ.ไทรโยค ชม “พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด” พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ที่มีช่องทางเดิน สัมผัสภาพและเสียงที่อธิบายในหูฟัง ชม เส้นทางรถไฟสายมรณะ หรือที่เรียกกันว่า Hell Fire ช่องไฟนรก ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งสงครามในอดีต
กลางวัน เดินทางต่อไปที่ “สังขละบุรี” ที่บรรจุวิถีชีวิตของคนไทย มอญ พม่า และกะเหรี่ยงไว้ได้อย่างลงตัว
เย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เข้าที่พัก เพื่อเตรียมตัวสำหรับเช้าวันใหม่
วันที่สาม
เช้า ตื่นแต่เช้า เยี่ยมชม “สะพานมอญหรือสะพานไม้อุตตมานุสรณ์” มีความยาวประมาณ 450 เมตร ถือว่ายาวที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของโลก ถ่ายรูปเก็บไว้สวย ๆ ได้บรรยากาศ
กลางวัน เยี่ยมชม วัดวังก์วิเวการาม (เก่า) ที่จมน้ำหลังการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ใน พ.ศ. 2527 สถาปัตยกรรมที่อัศจรรย์ ชมโบสถ์ที่เคยจมน้ำบาดาล ถ่ายรูปเก็บไว้ได้อย่างน่าประทับใจ
เย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย เรียนรู้วิถีชีวิตของคน สังขละบุรี ก่อนจบทริป และ เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ