จ.ระยอง

ธรรมชาติงดงามและมีชีวิตวาขึ้นเมื่อฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ่ำมาถึง เช่นเดียวกับที่ ทุ่งโปรงทองป่าต้นโปรงกว่านับหมื่นต้นเรียงรายสุดลูกหูลูกตา ณ ป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำออกเดินเท้าบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทุ่งโปรงทอง ลัดเลาะชมความงามของทุ่งโปร่งทองบนทางเดินไม้ ไปจนถึงบริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส จบท้ายด้วยการล่องเรือชมป่าชายเลนปากน้ำกระแสธรรมชาติป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางสายหน้าฝน...

กิจกรรมหน้าฝน ที่ต้องเที่ยวและทำให้ครบ จะขาดการเที่ยวชมสวนทุเรียนอร่อย ๆ ไม่ได้เลย กับที่สวนบ้านเราอ.แกลง จ.ระยองสวนทุเรียนร้อยสายพันธุ์ ที่เปิดสวนให้ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนชนิดต่าง ๆ พร้อมเสิร์ฟทุเรียนแบบบุฟเฟต์ อร่อยจุใจ และต่อด้วยการล่องแพเมืองแกลง ชมธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เที่ยวชุมชนบ้านทะเลน้อยสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิมผักกระชับ ผักพื้นบ้านหายาก ที่เฉพาะที่นี่ที่เดียว...