จ.ตาก

เมื่อสายฝนไม่ได้มีไว้แค่นั่งมอง ถึงเวลาออกออกผจญภัยไปกับในเสน่ห์ของหน้าฝนกับการล่องแพ เดินเท้า เที่ยวชมน้ำตกทีลอซู น้ำตกขนาดใหญ่ สูงกว่าสามร้อยเมตรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก พร้อมทั้งสนุกท้าทายกับการล่องแก่ง ดูนก หรือเยี่ยมชมหมู่บ้านกะเหรี่ยง ชมวิวทะเลหมอกสวยสลับทิวเขาทอดตัวเป็นแนวยาวหลายลูกติดต่อกันที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด จุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง...