จ.อุตรดิตถ์

เมื่อฤดูกาลแห่งสายหมอกเริ่มต้นขึ้น ภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์ เป็นอีกแห่ง ที่มีทะเลหมอกสีขาวแผ่คลุมภูเขารอบ ๆ สวยงามไม่แพ้ที่ไหน สัมผัสบรรยากาศลานสนภู ในช่วงเวลาเช้าชมแสงสีทองของพระอาทิตย์หน้าฝน เที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ แหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติโดยเป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ ตื่นตากับเตาถลุงเหล็กโบราณนับพัน ปิดท้ายที่ ช่องการค้า ไทย-ลาว ภูดู่พรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ด่านภูดู่ฝั่งไทย เที่ยวชมเลือกซื้อของฝากพื้นถิ่นจากทั้งไทยและลาว...