จ.อุทัยธานี

ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว ในหน้าฝน ออกไปสัมผัสสายน้ำเย็นฉ่ำของ ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์ จ.อุทัยธานีฝายน้ำที่ล้นออกมาเป็นม่านน้ำภายในกรอบสี่เหลี่ยมสวยงามแปลกตา แวะเที่ยวชมความงามของน้ำตกปางสวรรค์ ฟังเสียงน้ำ สูดกลิ่นป่าเขา รับเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดความปิดท้ายด้วยการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม รีสอร์ต ที่พักที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ใหญ่ในบรรยากาศที่สวยงาม...