จ.เชียงราย

อีกหนึ่งปลายทางที่ต้องปักหมุดไว้ สำหรับ “บ้านท่าขันทอง” อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หมู่บ้านริมโขงบรรยากาศสวยงามโดยเฉพาะในหน้าฝน ที่หมอกลอยคลุ้งเหนือแม่น้ำโขง สัมผัสชุมชนสองวัฒนธรรมอีสานล้านนา ที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่น แวดล้อมธรรมชาติป่าเขาที่สวยงาม เที่ยวชม วัดพระธาตุหัวกว๊าน วัดริมโขง วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านท่าขันทอง และต่อด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน เที่ยวชมเรื่องราวของเมืองเชียงแสนผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีอันทรงคุณค่า...